HISTORIA

 

Tunabergs Jaktskytteklubb bildades 27 juni 1962 av Rolf Karlsson

Arvid Johansson Göte Johansson , Nils-Erik Forsberg , Stig Thunberg

Lois Sander , Helge Lundkvist, Lars-Inge Svensson , Åke Nyman

 Ingemar Sjöblom samt Sven Hansson.

 

Den första styrelsen bestod av Åke Nyman , Lars-Inge Svensson

Stig Thunberg , Göte Johansson och Ingemar Sjöblom.

 

Lerduveskyttet bedrevs från början med hjälp av en kastare som var

monterad på en stolpe. Byggande av älg och lerduvebana påbörjades

redan på hösten 1962 ochstod färdiga året efter.

 

1965 fick klubben överta Nävekvarns skyttegilles skyttepaviljong till

klubbstuga. Paviljongen drogs på en drög ca 5 km från Skeppsvik

till Ljungbo av lastbilar, traktorer och caterpiller. Marken vid Ljungbo

arrenderades av Tunabergs Trävaru AB.

 

Medlemsantalet var det första året 41 st och medlemsavgiften 5 kr.

Klubbens medlemmar har genom åren skördat stora framgångar på

landets skeetbanor med många DM medaljer både individuellt och som lag.

Några har också lyckats att ta medaljer vi SM tävlingar . Klubben har även

haft en representant i landslaget i skeet på 70-talet.

 

På jaktstigar runt om i Södermanland och Östergötland brukar

 klubbmedlemmar finnas med högt upp på prislistorna.

 

Klubbens banor ligger idag fortfarande vid Ljungbo strax utanför

Nävekvarn mot Nävsjön. Det finns idag självmarkerande älgbana , miniälgbana, harbana

skeetbana och  trappbana som är bemannade varje tisdag

kl 17.00-20.00 från april till oktober med uppehåll i juli.

 

Klubben har i dagsläge ca 230st medlemmar